Top
  >  Cytaty podróżnicze   >  Cytat na listopad

„Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, gdy się te­go naj­mniej spodziewają. Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li.”
Paulo Coelho

Nasza polska złota jesień i malownicza liściasta droga 🙂 Las Arkoński (Szczecin)

Postanowiliśmy jednak zaryzykować 😉 W związku z tym, po ostatecznym ukończeniu studiów i obronie prac magisterskich, małymi kroczkami zbliża się czas… na wielkie zmiany w naszym życiu;) I choć budzą one naturalny strach (przed nieznanym), stanowią jednocześnie drogę do spełniania (także tych podróżniczych!) marzeń;)

ale najpierw, zasłużony odpoczynek na południu…nareszcie!

Trzymajcie kciuki!

post a comment